883-062-539 biurach.kb@gmail.com
Usługi Księgowe
 • pomoc w dopełnieniu formalności przy zakładaniu, bądź likwidowaniu działaności gospodarczej
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych JPK_VAT oraz PIT
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 •  reprezentowanie klientów przed organami US, ZUS i innymi organami orzekającymi