883-062-539 biurach.kb@gmail.com
Usługi Kadrowo-Płacowe

USŁUGI KADROWE:

 • zakładanie i przechowywanie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji w chwili zatrudnienia oraz po ustaniu stosunku pracy wraz z pełnym pakietem dokumentów kadrowych
 • prowadzenie rejestracji zwolnień lekarskich
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • rejestracja urlopów
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i o zarobkach pracowników
 • rejestracja i monitorowanie badań BHP oraz okresowych badań lekarskich
 • sporządzanie pism dotyczących zajęć komorniczych

USŁUGI PŁACOWE:

 

 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac dla pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie rachunków do umówy zlecenia
 • wyliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy dla osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz przekazywanie ich do ZUS w formie elektronicznej
 • sporządzanie i składanie dokumentów do ZUS związanych z zasiłkiem chorobowym, macierzyńskim, itp.
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT
 • na życzenie klienta pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
 • naliczenie na listach płac potrąceń zajęcia komorniczego