Usługi kadrowe

Naliczanie wynagrodzenia / rozliczanie składek ZUS i podatku do US

Kadry i płace to dwa bardzo istotne obszary usług świadczonych przez nasze biuro księgowe. Jeżeli zatrudniasz pracowników, spoczywa na Tobie szereg obowiązków – związanych m.in. z naliczaniem wynagrodzenia, rozliczaniem urlopów, a przede wszystkim rozliczaniem składek ZUS i podatku do US. Wszystkie te kwestie możesz powierzyć doświadczonym specjalistom.

Jako księgowi zajmujemy się nimi od wielu lat. Zadbamy o rzetelne prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych, tak aby Twoja firma spełniła wymogi prawne w tym zakresie.


Usługi kadrowe - zakres

Usługi kadrowe, które świadczy doświadczona księgowa, obejmują wszelkie czynności związane z przebiegiem zatrudnienia pracowników: począwszy od momentu podpisania przez nich umowy, aż po jej zakończenie.

Zadbamy o to, aby akta pracownicze były prowadzone starannie, przejrzyście i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obsługa w zakresie kadrowym obejmuje usługi takie jak:

 • zakładanie i przechowywanie akt osobowych pracowników

 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji w chwili zatrudnienia oraz po ustaniu stosunku pracy wraz z pełnym pakietem dokumentów kadrowych

 • prowadzenie rejestracji zwolnień lekarskich

 • rejestracja urlopów

 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i o zarobkach pracowników

 • rejestracja i monitorowanie badań BHP oraz okresowych badań lekarskich

 • sporządzanie pism dotyczących zajęć komorniczych

Zakres obsługi zostanie dopasowany do potrzeb Twojej firmy – zapewnimy Ci wsparcie dopasowane do realnych oczekiwań biznesowych i specyfiki branży, w której działasz.


Usługi płacowe - zakres

Usługi płacowe są związane z rozliczeniami wynagrodzeń pracowników – zarówno w celu rejestrowania i kontroli wypłat, jak i prawidłowego odprowadzania należnych podatków i składek ubezpieczeniowych. Księgowa to osoba, która sporządzi pełną dokumentację i skontaktuje się w Twoim imieniu z ZUS, US i innymi instytucjami.

Zakres obsługi obejmuje takie działania jak:

 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac dla pracowników

 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie rachunków do umów zlecenia

 • wyliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy dla osób fizycznych

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz przekazywanie ich do ZUS w formie elektronicznej

 • sporządzanie i składanie dokumentów do ZUS związanych z zasiłkiem chorobowym, macierzyńskim, itp.

 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT

 • na życzenie klienta pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

 • naliczenie na listach płac potrąceń zajęcia komorniczego


Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji i ustalić szczegóły współpracy.

Usługi świadczymy zarówno w siedzibie w Sierakowicach, jak i mobilnie - dojeżdżamy m.in. do Kartuz, Kościerzyny, Bytowa czy Lęborka. Zapraszamy!