883-062-539 biurach.kb@gmail.com
Dodatkowe Usługi
  • pomoc w procedurze zakładania działaności gospodarczej
  • sporządzanie rozliczeń podatkowych od osób fizycznych: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38
  • załatwianie formalności w takich instytucjach jak Urzęd Skarbowy, ZUS, KRS i Urząd Pracy
  • pomoc w otrzymaniu dotacji oraz funduszy unijnych
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • pomoc przy wystawianiu faktur